(mở đầu) ĐỨA TRẺ NGOAN

SeokJin ngày 10 tháng 10 năm thứ 9 “Đi thôi, chúng ta phải ra khỏi đây” Tôi kéo tay cậu ấy, chạy ra khỏi lớp học. Trong lúc chạy xuống hội trường tôi đã quay đầu nhìn lại, lúc đó một người đàn ông đang đuổi theo chúng tôi “đứng lại, đứng lại ngay” –Continue reading “(mở đầu) ĐỨA TRẺ NGOAN”

Create your website at WordPress.com
Get started