Lâu rồi không viết…

Lần cuối cùng mình ngồi viết đôi dòng cũng thật lâu lắm rồi, chợt nhớ về những thời đi học của mình, viết Tiếng Việt mỗi ngày, trau chuốt từ ngữ mỗi ngày rồi lặng lẽ hình thành sở thích viết vời, có lẽ hồi bé sẽ viết tốt hơn rất nhiều so với hiệnContinue reading “Lâu rồi không viết…”

Create your website at WordPress.com
Get started